حضور در نمایشگاه های بین المللی

شرکت کارتن گلزار صفادشت افتخار دارد با حضور در نمایشگاه های تخصصی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته، جدیت در امر تولید و تلاش مضاعف جهت بهره گیری از نیروی داخلی را ارج نهد. 

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلان وابسته – دی ماه ۹۳

بیستمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلان وابسته – آذر ماه ۹۲
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلان وابسته – آذرماه ۹۱
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلان وابسته – بهمن ماه ۸۷