شرکت کارتن گلزارصفادشت درسال ۱۳۹۴ توسط آقای بابک اصفهانی تاسیس گردیده است. با توجه به پیشینه فعالیت این گروه در بازار، تحت عنوان مقوا مروارید(مقوای آرتیمان) و به دنبال پی گیری اهداف توسعه ای و نوآوری هرچه بیشتر در صنعت کارتن و مقوا، اقدام به جداسازی بخش تبدیل از نوع ورق صورت گرفته است. این اقدام به منظورافزایش توان تولید و با نصب و راه اندازی ماشین آلات جدید در فضایی بزرگتر صورت گرفته است .کارتن گلزارصفادشت با ساخت انواع  ورق کارتن، جعبه، سینگل فیس، جعبه مواد غذایی و موارد مشابه با افتخار آماده ارائه خدمات به شرکت ها و مشتریان محترم میباشد.

مصاحبه با آقای اصفهانی:

 

مصاحبه با آقای اصفهانی: