جعبه غذا دو پرس    ابعاد: ۳۵x23x7
مهر ۲, ۱۳۹۶
سینی سه پرس    ابعاد: ۴۴٫۵x27x4
مهر ۲, ۱۳۹۶