جعبه کباب    ابعاد: ۳۰x20x6
مهر ۲, ۱۳۹۶
جعبه غذا شش پرس    ابعاد: ۴۲x30x17
مهر ۲, ۱۳۹۶