سینی بستنی ۴ عددی    ابعاد: ۴ * ۲۳ * ۲۳

سینی داخل سالن با منقسم در ابعاد دلخواه
تیر ۱۵, ۱۳۹۶
جا لیوانی دو عددی    ابعاد: ۴ * ۱۰ * ۲۰
تیر ۱۵, ۱۳۹۶