سینی داخل سالن با منقسم در ابعاد دلخواه

جعبه برگر در ابعاد مختلف
تیر ۱۵, ۱۳۹۶
سینی بستنی ۴ عددی    ابعاد: ۴ * ۲۳ * ۲۳
تیر ۱۵, ۱۳۹۶