سینی دو پرس آلومینیوم    ابعاد : ۶ * ۲۵.۵ * ۳۱.۵

سینی ۴ پرس    ابعاد: ۱۲.۵ * ۲۳ * ۳۴
مهر ۲, ۱۳۹۶
سینگل زیر پیتزا مربع
مهر ۲, ۱۳۹۶