سینی دو پرس آلومینیوم    ابعاد: ۳۱٫۵×۲۵٫۵×۶

سینی ۴ پرس    ابعاد: ۳۴x23x12.5
مهر ۲, ۱۳۹۶
سینگل زیر پیتزا مربع
شهریور ۱۵, ۱۳۹۶