سینی دو پرس آلومینیوم    ابعاد : ۶ * ۲۵٫۵ * ۳۱٫۵

سینی ۴ پرس    ابعاد: ۱۲٫۵ * ۲۳ * ۳۴
مهر ۲, ۱۳۹۶
سینگل زیر پیتزا مربع
شهریور ۱۵, ۱۳۹۶