سینی سه پرس    ابعاد: ۴۴٫۵x27x4

جعبه غذا دو پرس
مهر ۲, ۱۳۹۶
سینی ۴ پرس    ابعاد: ۳۴x23x12.5
مهر ۲, ۱۳۹۶