سینی سه پرس    ابعاد: ۴ * ۲۷ * ۴۴.۵

جعبه غذا دو پرس
مهر ۲, ۱۳۹۶
سینی ۴ پرس    ابعاد: ۱۲.۵ * ۲۳ * ۳۴
مهر ۲, ۱۳۹۶