سینی غذا تک پرسی    ابعاد: ۴ * ۲۳ * ۲۳

سینی غذا دو پرسی    ابعاد: ۴ * ۲۷ * ۳۵
تیر ۱۵, ۱۳۹۶
جعبه دیس جوجه کباب    ابعاد: ۵ * ۲۳ * ۴۰
تیر ۱۵, ۱۳۹۶