سینی غذا دو پرسی    ابعاد: ۳۵x27x4

تصاویر کارخانه
تیر ۱۸, ۱۳۹۶
سینی غذا تک پرسی    ابعاد: ۲۳x23x4
تیر ۱۵, ۱۳۹۶