سینی ۴ پرس    ابعاد: ۱۲.۵ * ۲۳ * ۳۴

سینی سه پرس    ابعاد: ۴ * ۲۷ * ۴۴.۵
مهر ۲, ۱۳۹۶
سینی دو پرس آلومینیوم    ابعاد : ۶ * ۲۵.۵ * ۳۱.۵
مهر ۲, ۱۳۹۶