سینی ۴ پرس    ابعاد: ۱۲٫۵ * ۲۳ * ۳۴

سینی سه پرس    ابعاد: ۴ * ۲۷ * ۴۴٫۵
مهر ۲, ۱۳۹۶
سینی دو پرس آلومینیوم    ابعاد : ۶ * ۲۵٫۵ * ۳۱٫۵
مهر ۲, ۱۳۹۶